MTI publică proiectul de act normativ privind aprobarea contractului de consultanţă pentru privatizarea CFR Marfă

20/04/2012

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) a înaintat Guvernului României, spre aprobare, propunerea de act normativ privind aprobarea contractului de servicii de consultanţă pentru privatizarea CFR Marfă.
Potrivit expunerii de motive, a fost desemnat consultantul pentru privatizarea majoritară a CFR Marfă  iar publicarea anunţului de vânzare de acţiuni se va realiza până la mijlocul lunii iunie 2012 iar procesul de privatizare va fi finalizat până la sfârşitul lunii octombrie 2012.
Consorţiul ales de către ministerul de resort este format din companiile DELOITTE Consultanţă, Muşat şi Asociaţii S.p.a.r.l. şi SYSTRA S.A. Franţa va asista compania CFR Marfă în vederea privatizării.
Pentru implementarea actului normativ, sunt necesare în 2012 cheltuieli pentru plata serviciilor consultantului pentru privatizare, în sumă de 375.000 euro, reprezentând contravaloarea comisionului fix solicitat conform contractului de servicii de consultanţă supus aprobării. Suma urmează a fi achitată în tranşe.
“În vederea pregătirii şi realizării procesului de privatizare a CFR Marfă şi respectiv, a monitorizării derulării Contractului încheiat cu Consultantul, se constituie la nivelul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Comisia de privatizare, alcătuită din nouă membri şi secretariatul aferent acesteia, compus din cinci membri, ca structuri înfiinţate şi funcţionând prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, sub coordonarea ministrului transporturilor şi infrastructurii”, se arată în textul propus spre aprobare. Acesta poate fi consultat la adresa web http://www.mt.ro/transparenta/2012/aprilie/1_18.04.html
Întregul proiect de act normativ a fost publicat pe site-ul ministerului de resort la 13 aprilie, data limită pentru primirea de propuneri sau observaţii fiind 23 aprilie.