Noua Politică de Coeziune: 325 miliarde euro pentru regiunile UE

22/11/2013

Coeziune_indexParlamentul European a aprobat, la 20 noiembrie, regulile şi reglementările principale pentru implementarea politicii UE de coeziune în 2014 – 2020. Potrivit noii politici de coeziune 325 miliarde euro vor fi disponibili pentru investiţii în regiunile Uniunii Europene în următorul exerciţiu bugetar. Astfel, în compromisul încheiat cu Consiliul UE, după mai mult de un an de negocieri dure, deputaţii europeni au asigurat o finanţare substanţială pentru regiunile UE pentru a investi în proiectele lor de dezvoltare, în condiţii mai echitabile. De asemenea, a fost redusă birocraţia necesară pentru a aplica această finanţare, ceea ce era necesar în timpuri de criză economică.
„Statele membre şi regiunile vor putea să se concentreze mai mult pe impactul programelor şi proiectelor şi mai puţin pe aspectele administrative”, a spus preşedintele Comisiei pentru dezvoltare regională şi negociatorul Parlamentului pentru politica de coeziune, Danuta Hübner.
„Cele cinci fonduri acoperite de regulamentul general reprezintă cadrul central de investiţii al bugetului UE. Fondurile de coeziune se vor modifica de la o abordare compensatorie sau bazată pe transfer la un instrument de investiţii ţintite bazate pe cunoaştere, durabilitate şi locuri de muncă”, a precizat co-raportorul pentru regulamentul prevederilor comune, Lambert van Nistelrooij.
„Va fi un principiu mai bun de parteneriat, ceea ce va duce la creşterea implicării oraşelor şi municipalităţilor în procesul general”, este de părere Constanze Krehl, co-raportorul pentru regulamentul prevederilor comune.
Un nou „cadru comun strategic” va oferi o sursă unică de ghidare pentru principalele cinci fonduri de dezvoltare ale UE, astfel încât să se integreze mai bine politicile UE şi să se simplifice procedurile. De asemenea, noile reguli se vor concentra pe investiţiile într-un număr mic de teme legate de ţintele „Europa 2020” (strategia cadru de creştere a Europei).

Mai multe detalii sunt disponibile accesând:

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20131118IPR25534/html/Deputa%C8%9Bii-aprob%C4%83-noua-politic%C4%83-de-coeziune-325-mld-pentru-regiunile-UE

Foto: http://www.ccre.org